بی شک ورزش در تکامل و تعالی سطح سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و اخلاقی نقشی مهم و انکارناپذیر دارد؛ بنابراین با توجه به اهمیت ویژه ورزش و اثرات سازنده آن در دانشگاه ضرورت توجه بیش از پیش به آن امری اجتناب ناپذیر است. ورزش به عنوان عنصر اصلی سلامت فکر و جسم عامل مهمی در تبادل فرهنگ و افکار اجتماعی بین جوامع و موجب رشد شناخته شده است.به همین دلیل دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه در راستای تحقق اهدافی مانند توسعه رشته های مختلف ورزشی ،ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیتهای ورزشی ،تشکیل تیم های ورزشی،تهیه وسایل وتجهیزات ورزشی و... فعالیت می کند.

 

استخر سرپوشیده و روباز این واحد دانشگاهی با مساحت 3000 مترمربع به زودی آماده بهره برداری جهت استفاده دانشجویان و فعالیتهای فوق برنامه کارکنان و اعضای هیات علمی خواهد بود.

 

اهم وظایف تربیت بدنی واحد:

-          همکاری با گروه تربیت بدنی .

-          برنامه ریزی کلاسهای فوق برنامه تربیت بدنی وسازماندهی تمرینات تیمهای ورزشی دانشگاه.

جهت شرکت در مسابقات ورزشی منطقه ای ، مناسبتهای خاص، چندجانبه وکشوری

-          شرکت در مسابقات منطقه ای و سراسری در رشته های مختلف ورزشی    

-          برگزاری مسابقات درون دانشگاهی به مناسبت های مختلف

-          معرفی دانشجویان مستعد ورزشی واحد به سازمان مرکزی

-          اعطای تخفیف شهریه دانشجویی به قهرمانان ورزشی براساس بخشنامه های سازمان

-          برگزاری کلاسهای مربیگری جهت دانشجویان رشته تربیت بدنی

-          هماهنگی جهت ساخت ونصب تجهیزات زمین ویا فضای ورزشی غیر مسقف به منظور اشاعه فرهنگ ورزش همگانی.

رشته های فعال فوق برنامه تربیت بدنی خواهران و برادران

خواهران: بسکتبال، والیبال، هندبال، فوتسال، کاراته، پینگ پونگ، شطرنج، آمادگی جسمانی، بدمینتون و شنا

برادران: بسکتبال، والیبال، هندبال، فوتسال، کاراته، پینگ پونگ، شطرنج،جودو، ووشو، تکواندو، بدنسازی، کشتی فرنگی و آزاد، فوتبال، بدمینتون و شنا